Bezpieczeństwo w Payholding.com

Payholding Sp. z o.o. jako grupa serwisów internetowych, która profesjonalnie zajmuje się wymianą walut online, przywiązuje szczególną uwagę do bezpieczeństwa dokonywanych transakcji oraz danych osobowych klientów.

Zgodnie z obowiązującą ustawą, dane osobowe zgłaszane są do ogólnokrajowego rejestru zbioru danych osobowych, przy czym każdy z klientów ma wgląd do swoich danych, możliwość ich modyfikacji oraz usunięcia. Skuteczną ochronę zapewnia szyfrowane łącze, opatrzone Certyfikatem SSL EV. Metodę tę doskonale znają Państwo z bankowości elektronicznej i z pewnością wszyscy zdążyliśmy się przekonać, iż jest niezawodna. Dodatkowo dla podwyższenia poziomu nienaruszalności danych wprowadzono limit czasowy każdej sesji. Od momentu zalogowania się wynosi on 15 minut. Aktywność użytkownika powoduje przywrócenie limitu czasu o kolejne 15 minut, jeśli zaś na koncie nie są wykonywane żadne działania, wówczas automatycznie następuje wylogowanie. Dodatkowo każdą Wypłatę środków trzeba zatwierdzić jednorazowym kodem SMS, który klienci otrzymują na podany w formularzu rejestracyjnym numer telefonu komórkowego. SMS jest wysyłany do Klienta, tuż po złożonej dyspozycji Wypłaty środków. Identyczna procedura obowiązuje, np.:. gdy klient uzupełnia profil o dodatkowy nowy numer rachunku bankowego przeznaczony do Wypłaty środków. Korzystający z platform wymiany walut Klient  dodatkowo otrzyma fakturę, dotyczącą zapłaconej prowizji z tytułu wymiany. Taka faktura jest potwierdzeniem dokonania transakcji i może zostać zakwalifikowana w koszty uzyskania przychodu, gdyż jest ona zgodna z ustawą o rachunkowości. Przestrzeganie tych kilku podstawowych zasad i wiedza o koniecznych zabezpieczeniach jakich używają profesjonalne platformy wymiany walut oraz kantor internetowy firmy Payholding Sp. z o.o. sprawiają, że klienci bezpiecznie mogą realizować transakcje zarówno w Polsce jak i na całym świecie.

Bardzo  ważnym aspektem prawnym jest fakt, że spółka Payholding Sp. z o.o. została zarejestrowana na terenie Polski, w związku z tym podlega krajowym regulacjom prawnym. Nadzorowana jest przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), który kontroluje czy zawierane transakcje są legalne oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) czuwającego nad prawidłowym wypełnianiem obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych. Spółka otrzymała trzy Certyfikaty potwierdzające świadczenie usługi wymiany walut na najwyższym poziomie: Pierwszy Certyfikat Laur Konsumenta “Odkrycie Roku”. Drugi Certyfikat Laur Eksperta 2016/2017 oraz  trzeci Certyfikat Jakość, Zaufanie, Renoma “Dobra Marka”. Zaufało nam tysiące klientów, którzy wymieniają setki milionów złotych na całym świecie przez 24 h / 7 dni w tygodni, 365 dni w roku.

SŁOWNIK POJĘĆ

Czym jest SMS Kod?

Jest to sześciocyfrowy kod przesyłany na telefon komórkowy Klienta, który został podany podczas procesu Rejestracji. SMS Kod stanowi dodatkową autoryzację złożonej dyspozycji np. Wypłaty środków na swój rachunek bankowy lub dodania nowego rachunku bankowego.

W jaki sposób działa SMS Kod?

Każda złożona dyspozycja Wypłaty środków przez Klienta jest autoryzowana poprzez SMS, który jest wysyłany na numer telefonu komórkowego.

Jak skorzystać z SMS Kod?

Po dokonaniu Rejestracji usługa SMS Kod zostaje uruchomiona automatycznie. Z usługi można korzystać przy Wypłacie środków na swój rachunek bankowy oraz przy dodaniu nowego rachunku bankowego do Wpłaty środków. Każdorazowo SMS Kod przychodzi na zdefiniowany telefon komórkowy podany przy Rejestracji.

Czemu służy szyfrowanie?

Szyfrowanie służy bezpiecznej transmisji danych.

Jak rozpoznać internetową stronę , która jest szyfrowana?

Szyfrowaną stronę www można rozpoznać, po następujących wskazówkach:
adres wyświetlany przez przeglądarkę, zaczyna się od https://
czyli https://www.konto.amronet.pl/Account/Logowanie
pasek adresu strony www podświetlany jest w kolorze zielonym
po kliknięciu na pasek adresu znajduje się nazwa instytucji, dla której Certyfikat został wydany.

Jakich Certyfikatów używamy?

Stosujemy sprawdzone najsilniejsze szyfrowanie algorytmem SSL Extended Validation (SSL EV) o długości klucza 128 bitów z zastosowaniem Certyfikatu uwierzytelnionego.

Wygasanie sesji

W celach bezpieczeństwa każdorazowo po Zalogowaniu do konta ustawiany jest limit czasu dla sesji, który wynosi 15 minut. Każda aktywność Klienta powoduje przywrócenie limitu czasu na kolejne 15 minut. W przypadku braku działań, po tym czasie następuje automatyczne wylogowanie z serwisu.

Pełny dostęp do konta i środków przez 24/7

Każdy z użytkowników dokonując wpłaty swoich środków na rachunki bankowe platformy lub kantoru, w celu przewalutowania, cały czas ma dostęp do swoich pieniędzy. W każdej chwili może złożyć Zlecenie wymiany środków, które posiada w portfelu. Każdy z Klientów ma  dostępność do konta 24/7.