Top-GW


O wymianie walut wiemy wszystko

 

Krok 1 Wpłać środki do Gieldawalut.com

Czas: do 3 minut (dla przelewów w ramach tego samego banku)  do 3 dni robocze (dla międzybankowych przelewów walutowych). Na karcie Wpłata należy wybrać walutę, którą posiadacie Państwo do wpłaty np.: za walutę PLN planuje kupić walutę EUR to znaczy, że należy wpłacić walutę PLN.  Następnie wybrać bank, z którego będzie dokonana wpłata. Portfel w Gieldawalut.com należy zasilić wykonując przelew ze swojego Banku na wybrany rachunek w Gieldawalut.com, który prezentowany jest w kolumnie po prawej stronie. Rachunek bankowy do wpłaty środków musi odpowiadać danej walucie.

Uwaga: Prawidłowy tytuł przelewu  zaczynający się od GW … pozwoli na szybką automatyczną identyfikację środków. Po zaksięgowaniu Twojej wpłaty system wyśle do Ciebie e-mail z powiadomieniem o zasileniu oraz sms z informacją o dokonanej Wpłacie.

Krok 2 Zleć wymianę waluty w Gieldawalut.com

Na karcie Nowe Zlecenie należy wybrać parę walutową np.: EUR/PLN , następnie wpisać kwotę do wymiany oraz wskazać rodzaj kursu np.:

  • kurs najlepszy dostępny
  • kurs własny

Następnie dokonać akceptacji dodania Zlecenia na Gieldewalut.com, klikając przycisk “Akceptuj”.

Kliknięcie przycisku “Akceptuj” jest jednoznaczne z wstawieniem Zlecenia na Giełdę Walut oraz złożeniem dyspozycji dopasowania Oferty.

Uwaga: Oferty po kursie najlepszym dostępnym są dopasowywane w przeciągu 5 sekund.

Krok 3 Wypłać środki z Gieldawalut.com

W celu dokonania Wypłaty środków należy wybrać walutę do wypłaty. Następnie dokonać wyboru konta bankowego, na które zostaną przelane środki oraz wpisać kwotę, klikając przycisk Wypłać pieniądze.

Na numer telefonu komórkowego, zostanie przesłany sms KOD, który należy wpisać, w polu Wprowadź sms Kod. Potwierdzić wypłatę środków, klikając myszką w przycisk Akceptuj.

Po kliknięciu myszką w przycisk Akceptuj zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający przyjęcie transakcji do realizacji. Dziękujemy za złożenie dyspozycji wypłaty środków. Potwierdzenie wypłaty środków zostanie również wysłane na adres email Klienta.