https://secure.gieldawalut.com/Content/img/zarabianie.gieldawalut.jpg

Jak to działa i jakie zyski może Ci przynieść?

Polecając znajomego możesz otrzymać 50zł lub 100zł oraz 25% z prowizji na zawsze od każdej jego wymiany.

Warunkiem otrzymania 50zł, które będą dodane do Twojego konta w Gieldawalut.com jest, aby Twój znajomy w okresie 3 miesięcy dokonał wymian na kwotę
5 000zł. Aby otrzymać 100zł Twój znajomy musi dokonać w ciągu 3 miesięcy wymian waluty na kwotę większą niż 50 000zł. Zawsze otrzymasz 25% z prowizji za każdą dokonaną przez niego transakcję.

Zaloguj się na konto w Gieldawalut.com i na karcie Strefa zysku zaakceptuj Regulamin Programu Partnerskiego.

Kiedy polecisz kantor wymiany walut Gieldawalut.com i Twój znajomy zarejestruje konto w Gieldawalut.com wpisując Twój adres email w polu email polecającego lub za pomocą linku trakującego, otrzymasz 50zł lub 100zł oraz dochód pasywny w wysokości 25% z jego prowizji za każdą dokonaną przez niego transakcję.

Powyższa Akcja nie kumuluje się z innymi akcjami promocyjnymi organizowanymi przez Gieldawalut.com

schemat zarabiania

Prowizja będzie naliczana i widoczna w Twoim koncie w Gieldawalut.com na karcie Strefa zysku. MinimaIna kwota prowizji do wypłaty to 100zł, po osiągnięciu których możesz zlecić wypłatę na Moja Giełda Walut, Wpłaty i Wypłaty zasilając rachunek w PLN.

Akcja Zarabiaj za polecenie kierowana jest do wszystkich klientów